Відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області
м. Миколаїв, 54001
вул. Велика Морська, 49 ,к.50
тел. (0512) 37-67-08

http://нсппмиколаїв.укр
E-mail:mukolnspp@ukr.net

Меню сайта
Категорії розділу
Вхід

Співпраця відділення НСПП зі сторонами соціального діалогу

Конфліктогенні підприємства у полі зору відділення НСПП в Миколаївській області та профспілкових організацій Миколаївщини

Одним з пріоритетних напрямів діяльності відділення НСПП в Миколаївській області (далі – Відділенням) є пошуки подальших шляхів вдосконалення співпраці з профспілками різного рівня, починаючи з обласних організацій галузевих профспілок і закінчуючи первинними профспілковими організаціями.

Заснована на підставі Угоди про співпрацю між Миколаївською обласною радою професійних спілок (далі – облпрофрада) та відділенням НСПП в Миколаївській співпраця профспілок Миколаївщини та Відділення знаходиться у стані постійного розвитку, що дозволяє забезпечувати оперативне реагування на можливе ускладнення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах області.

З цією метою здійснюється постійне оновлення Бази даних підприємств, які відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності, моніторинг стану соціально-трудових відносин на таких підприємствах. Упродовж І півріччя 2014 року вивчення ситуації було здійснено на 5 підприємствах різної форми власності: Обласний земельно-кадастровий центр, ПАТ "Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання", ПАТ "Миколаївський трансформаторний завод "Інгул", ПАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів", Державне Південне виробничо-технічне підприємство.

Враховуючи, що останнім часом почастішали випадки загострення стану соціально-трудових відносин у філіях дочірніх підприємств обласних автомобільних дорожніх управлінь ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" на території всієї країни, 16 вересня 2014 року на звернення голови Миколаївської об’єднаної профспілкової організації працівників шляхових господарств Відділенням та облпрофрадою було проведено спільне вивчення стану соціально-трудових відносин на ДП "Миколаївський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України".

За результатами вивчення стану соціально-трудових відносин встановлено, що на ДП "Миколаївський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" несвоєчасно виплачується заробітна плата найманим працівникам, не виконуються положення колективного договору в частині дотримання строків виплати заробітної плати. Основною причиною виникнення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємстві є недофінансування з державного бюджету виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування.

Останнім часом на підприємстві спостерігається тенденція до зменшення чисельності найманих працівників (у порівнянні зі станом на 01.01.2014 року на підприємстві середньооблікова чисельність найманих працівників скоротилась на 59 осіб).

На ДП "Миколаївський облавтодор" застосовується практика вимушеної неповної зайнятості, всі працівники працюють неповний робочий тиждень – 2-3 дні. Серед заходів, які вживаються керівництвом ПАТ ДАК "Автомобільні дороги України" спільно з ДП "Миколаївський облавтодор" є проведення реорганізації окремих філій ДП "Миколаївський облавтодор", яке супроводжується оптимізацією чисельності найманих працівників.

За інформацією, отриманою від голови профспілкового комітету, підприємство знаходиться у важкому фінансово-економічному стані упродовж тривалого часу. Питання складної ситуації вцілому в дорожній галузі економіки України постійно виноситься на обговорення колегіальних органів ЦК Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України (далі – Профспілка). Так, на теперещній час Профспілка ініціює процес вступу до колективного трудового спору на національному рівні.

Завідувачем сектора правового забезпечення Відділення Валерією Карасьовою та головним спеціалістом сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Відділення Наталією Жуковською, враховуючи роз’яснювальні листи відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення, були надані консультації сторонам соціально-трудових відносин щодо порядку формування вимог найманих працівників та вступу до колективного трудового спору.

У результаті проведеного аналізу стану соціально-трудових відносин на ДП "Миколаївський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" було встановлено, що наявність значної суми заборгованості із виплати заробітної плати може спричинити ускладнення стану соціально-трудових відносин в трудовому колективі. ДП "Миколаївський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" було внесено до Бази даних підприємств, які відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності.

Практика спільного вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах області  застосовується Відділенням не лише з облпрофрадою, але й з галузевими профспілковими організаціями: Миколаївською обласною профспілкою працівників соціальної сфери, Миколаївською обласною організацією профспілки працівників ЖКГ, Миколаївською обласною організацією профспілки працівників будівництва і промисловості будматеріалів.

Відділення НСПП в Миколаївській області відзначає, що досягнуті здобутки та співпраця є результатом зацікавленості у спільній роботі по поліпшенню стану соціально-трудових відносин на підприємствах області. 

 

 

Результати співпраці Миколаївської обласної ради професйних спілок з відділенням НСПП у Миколаївській області у І півріччі 2014 року

За матеріалами Миколаївської облпрофради 

    Співробітництво профспілок області та відділення НСПП здійснюється на підставі Угоди про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення та Угоди про співпрацю між Миколаївською обласною радою профспілок та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області, укладеної на 2011-2015 роки. Крім того, поглиблення співпраці на галузевому рівні забезпечують додаткові угоди про співпрацю, укладені між відділенням НСПП та обласними галузевими профспілковими організаціями: суднобудування, ЖКГ, соціальної сфери, охорони здоров’я, державних установ та АПК.

     Протягом І півріччя 2014 року тривала робота щодо збільшення кількості обласних галузевих профорганізацій, які набули статусу репрезентативних, відповідно до положень Закону України “Про соціальний діалог в Україні”. Так, у травні п.р. такою, що відповідає критеріям репрезентативності, було визнано Миколаївську обласну організацію профспілки працівників лісового господарства. Таким чином, станом на 01.07.2014 процедуру оцінки репрезентативності пройшли і визнані репрезентативними обласна рада профспілок та 13 із 18 обласних галузевих профорганізацій. Крім того, за консультаціями щодо підготовки необхідних для оцінки репрезентативності документів до відділення НСПП звертались облорганізації профспілок працівників будівництва і промисловості будматеріалів та споживчої кооперації.

     З метою оперативного реагування на конфліктогенні чинники у сфері соціально-трудових відносин між профспілками та відділенням НСПП налагоджений обмін інформацією. Облпрофрада інформує відділення про наявність на підприємствах конфліктогенних чинників, що пов’язані із колективно-договірними відносинами та виявлені в ході щорічного проведення профспілкового двомісячника з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах та укладання колективних договорів. Ця інформація є одним з джерел для формування відділенням НСПП прогнозу розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в Миколаївській області. Також щопівроку відділенням НСПП надається Інформаційний бюлетень відділення, матеріали якого використовуються облпрофрадою при аналізі соціально-економічного стану області.

    Фахівцями облпрофради та відділення НСПП на постійній основі відслідковується стан соціально-трудових відносин на проблемних підприємствах, в організаціях та установах області, включених до реєстру потенційно конфліктогенних підприємств. Даний реєстр сформовано облпрофрадою на основі виявлених порушень законодавства з питань оплати праці, зайнятості, колдоговірного регулювання, прав профспілок.

      Оперативному оновленню даних у зазначеному реєстрі сприяють систематичні спільні відвідування проблемних підприємств, які включають проведення зустрічей і з головами профкомів підприємств, і з представниками адміністрації. Так, протягом І півріччя 2014 року таке вивчення ситуації було здійснено на підприємствах: Обласний земельно-кадастровий центр, ПАТ “Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання”, ПАТ “Миколаївський трансформаторний завод “Інгул”, ПАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», Державне Південне виробничо-технічне підприємство.

     Також в облпрофраді за участю фахівців відділення неодноразово проводились робочі зустрічі з головою профкому КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв», пов’язані з напруженою ситуацією на підприємстві.

      Крім того, на виконання рішення Миколаївської обласної тристоронньої соціально-економічної ради від 20 червня 2014 року, було здійснено вивчення стану соціально-трудових відносин на КП «Очаківводоканал», ускладнених через недотримання ряду норм щодо оплати праці, передбачених колдоговором підприємства. З цією метою була створена робоча група, до складу якої увійшли: Онищенко Л.М. – заступник голови Миколаївської облпрофради; Начинова С.О. – голова  Миколаївської обласної організації профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення; Карасьова В.С. – завідувач сектору правового забезпечення відділення НСПП в Миколаївській області; Тукмачова Т.Я. – заступник начальника Очаківського управління соціального захисту населення, начальника відділу праці; А. Мошолончук – заступник начальника – начальник відділу ТДІзПП у Миколаївській області. За результатами проведеного вивчення ситуації члени робочої групи, а також заступник відділення НСПП в Миколаївській області С. Загребайленко та заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Д. Розуменка взяли участь засіданні «круглого столу» з метою вироблення рекомендацій щодо врегулювання ситуації на КП «Очаківводоканал».

     Одним з наслідків відвідувань підприємств з ускладненими соціально-трудовими відносинами є взяття їх відділенням НСПП на облік з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів: на 01.07.14 на обліку перебувають ДП УРТІ та ПАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів".

    Тісна співпраця профспілок і відділення НСПП має місце при застосуванні механізму колективного трудового спору. Протягом І півріччя 2014 року на розгляді в області перебувало 3 колективні трудові спори, з яких усі були ініційовані профспілками та пов’язані з вимогами щодо погашення заборгованої заробітної плати. У зазначений період знято з реєстрації 2 спори: з 31.03.2014 – на ПрАТ «Миколаївський машинобудівний завод» у зв’язку із звільненням з роботи більш як двох третин найманих працівників; з 16.05.2014 – на ДП «Суднобудівний завод ім.61 комунара» у зв’язку з вирішенням спору і виплатою заборгованої заробітної плати у розмірі понад 18 млн.грн. Таким чином, станом на 01.07.2014 на розгляді перебуває колективний трудовій спір на КП «Міжнародний аеропорт  Миколаїв», зареєстрований з 26.05.2014 з вимогами працівників погасити заборгованість із заробітної плати та забезпечити своєчасну виплату поточної зарплати. В рамках вирішення зазначеного спору проведено 1-е засідання примирної комісії.

   На всіх етапах виникнення та вирішення колективних трудових спорів представники первинних та обласних галузевих профспілкових організацій, облпрофради спільно з фахівцями відділення НСПП надають методичну допомогу, а також залучаються, у межах повноважень, до примирних процедур. Активному залученню профспілковців до процедури вирішення колективних трудових спорів, у тому числі, сприяє те, що з 12-ти трудових арбітрів в області шестеро є представниками профспілок.

    Активна і плідна співпраця між облпрофрадою та відділенням НСПП має місце у правоосвітній роботі.

   Зокрема, новації законодавства та практичні питання застосування механізму колективного трудового спору обговорюються в рамках навчальних семінарів. 23 січня п.р. для трудових арбітрів, незалежних посередників НСПП, голів та представників галузевих профспілкових організацій області було проведено тренінг «Стресостійкість в умовах конфлікту». 24 квітня п.р. відділенням НСПП була презентована нова модель вирішення трудових спорів в Україні, напрацьована Експертною групою шведсько-українського проекту "Вирішення трудових відносин в Україні".

    З 2008 року для профактиву щоквартально проводяться заняття громадського Університету правових знань, організованого облпрофрадою спільно з відділенням НСПП. Упродовж І півріччя 2014 року, відповідно до плану роботи Університету, проведено 2 заняття на теми: «Ринок праці та гендерні питання: механізми недопущення дискримінації» (13 березня п.р.); "Реалізація трудових прав через механізми Європейського суду з прав людини: досвід Миколаївщини" (22 травня п.р.). До кожного заняття розробляються тематичні буклети зі стислим викладенням сутності питання, що висвітлюється, та практичними рекомендаціями. Позитивний досвід роботи громадського Університету було розглянуто на черговому засіданні Миколаївської обласної координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

    З метою популяризації спільної діяльності облпрофради та відділення НСПП активно використовується публікування статей профспілковців у Бюлетені Національної служби посередництва і примирення. Наприклад, у Бюлетені НСПП №3-4 за поточний рік опубліковано статтю голови облпрофради Ю.П. Толмачова та начальника відділення НСПП в Миколаївській області О.О. Євченко «Актуальні питання співпраці відділення НСПП в Миколаївській області та Миколаївської обласної ради профспілок».

Інформаційні матеріали щодо усіх спільних заходів в рамках співпраці облпрофради та відділення НСПП розміщуються на власних інтернет-порталах облпрофради, відділення НСПП, а також на сайтах Федерації профспілок України, НСПП, публікуються в газеті «Профспілкові вісті». 

 

 

Станом на 01.01.2016 року відділенням НСПП в Миколаївській області укладено 10 угод про співпрацю:

1. Угода про взаємодію між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною організацією роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини" від 30.11.2006 року.

2. Угода про співпрацю між Миколаївською обласною радою профспілок та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області від 10.11.2010 року.

3. Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Головним управлінням юстиції у Миколаївській області від 10.12.2012 року.

4. Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною профспілкою працівників соціальної сфери від 11.12.2012 року.

5. Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій від 18.01.2013року.

6. Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я від 23.01.2013 року.

7. Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною організацією професійної спілки працівників суднобудування України від 21.02.2013 року.

8. Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною організацією професійної спілки працівників житлово – комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення від 16.04.2013 року.

9. Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївським обласним комітетом профспілки працівників державних установ 20.12.2013 року.

10. Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною організацією профспілки працівників агропромислового комплексу України від 26.12.2013 року.

11. Договір про співпрацю у сфері правової освіти населення між Регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області, Головним управлінням юстиції у Миколаївській області, Департаментом соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації, Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області, Миколаївським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Миколаївською обласною радою професійних спілок від 10.12.2014 року.

12. Угода про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області та Миколаївською обласною організацією Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будматеріалів від 08.12.2015 року.

 

Досвід співпраці між Миколаївською обласною радою професійних спілок та відділенням НСПП в Миколаївській області

На Миколаївщині Угода про співпрацю між Миколаївською обласною радою професійних спілок (далі – облпрофрада) та відділенням НСПП в Миколаївській області (далі – Відділенням) підписана однією з перших в Україні, ще у 2008 році, а у 2011 році Угода була доопрацьована та укладена вдруге. Положення Угоди змістовно відповідають Угоді про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення від 5 липня 2010 року.

Відносини Відділення та Миколаївської обласної ради профспілок ґрунтуються на дотриманні принципів законності, репрезентативності представників сторін, їх незалежності та рівноправності, конструктивності та взаємодії, добровільності і прийняття реальних зобов’язань, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, обов’язковості розгляду взаємних пропозицій, пріоритету узгоджувальних процедур в процесі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), відкритості та гласності, обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей, відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.

Спільна робота побудована також з врахуванням основних положень Концепції активізації взаємодії НСПП з Радою міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, організаціями профспілок та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями у розв’язанні проблем у сфері праці, спрямованої на поліпшення трудових відносин між сторонами, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасне їх вирішення, затвердженої наказом НСПП від 31 грудня 2009 року № 88.

Налагоджена упродовж тривалого часу співпраця Миколаївської обласної ради профспілок та Відділення, отримала у 2013 році нові імпульси для її подальшого вдосконалення, це обумовлено тим, що сторони Угоди здійснюють постійний моніторинг виконання угоди та спільних зобов’язань, перебувають у пошуку нових форм та методів роботи. Виконання Угоди постійно контролюється сторонами.

Так, 20 лютого 2013 року відбулося засідання президії Миколаївської обласної ради профспілок за участі представників Відділення. На виконання п.4.1 Угоди про співпрацю між Миколаївською обласною радою профспілок та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області на 2011-2015 роки на порядок денний президії було винесено питання про виконання зазначеної Угоди у 2012 році.

За результатами розгляду питання було прийнято рішення:

1. Сформувати спільний з відділенням НСПП в Миколаївській області реєстр потенційно конфліктогенних підприємств області, на яких наявні чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин та ймовірне подальше їх ускладнення.

2. Продовжити проведення спільних з відділенням НСПП вивчень стану соціально-трудових відносин на проблемних підприємствах області та тримати ситуацію на контролі.

3. Провести у 2013 році спільну правороз’яснювальну та правоосвітню роботу у трудових колективах потенційно конфліктогенних підприємств з питань вирішення трудових спорів з використанням нових форм та шляхів ведення такої роботи.

4. Запровадити практику проведення у вищих навчальних закладах Миколаївщини зустрічей з метою популяризації роботи профспілок та НСПП серед молоді.

Ефективний механізм взаємодії створений на підставі Угоди про співпрацю передбачає, що спільні дії сторін мають бути постійно спрямовані на сприяння розвитку процесу визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень щодо надання правової допомоги сторонам колективних трудових відносин в галузі законодавства про працю, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасному їх вирішенню.

Таким чином, співпраця профспілок Миколаївщини та Відділення знаходиться у стані постійного розвитку, що дозволяє забезпечувати подальше виконання Угоди між ФПУ та НСПП, враховуючи ситуацію в області, проблеми, стан соціально-трудових відносин у трудових колективах області.

Важливим напрямком спільної роботи профспілок та Національної служби посередництва і примирення в рамках Закону України "Про соціальний діалог в Україні" є роз’яснювальна робота щодо процедури визнання репрезентативними організацій найманих працівників та їх об'єднань. Сторонами Угоди ще у червні 2011 року започатковано навчання профспілкового активу області з питань основних положень Закону України "Про соціальний діалог" та порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців. Постійні консультації та правова допомога, що надавались працівниками Відділення в робочому порядку, сприяли мінімізації різноманітних ускладнень під час проходження профспілками процедури визнання репрезентативними. Таким чином, завдяки спільним зусиллям та своєчасній роз’яснювальній роботі Відділення та облпрофради, на виконання Закону України "Про соціальний діалог в Україні", з вересня 2011 року по грудень 2013 року такими, що відповідають критеріям репрезентативності визнано Миколаївську обласну раду профспілок та 12 галузевих профспілкових організацій.

Таким чином, упродовж 2013 року такими, що відповідають критеріям репрезентативності визнано 4 профспілкові організації. У 2013 році консультації та правова допомога надавались Миколаївській обласній організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства, Миколаївській обласній організації профспілки працівників лісового господарства, Миколаївській обласній організації профспілки працівників зв`язку дирекції УДППЗ "Укрпошта", Миколаївській обласній організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів та Миколаївській обласній організації працівників споживчої кооперації України.

На виконання положень Угод, облпрофрадою та Відділенням здійснюється постійний моніторинг стану соціально-трудових відносин на потенційно конфліктогенних підприємствах області. Відповідно до постанови президії облпрофради № П-16-1 від 20.02.2013 сторонами Угоди сформовано Реєстр потенційно конфліктогенних підприємств Миколаївської області, на яких наявні чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин та ймовірне подальше їх ускладнення. На підприємствах, включених у зазначений реєстр, проводяться спільні вивчення, зустрічі з головами профкомів, профактивом, керівництвом. Так, упродовж 2013 року відбулись спільні заходи Відділення та облпрофради на Миколаївському учбово-виробничому підприємстві Українського товариства глухих (лютий), ДП "Миколаївський бронетанковий завод" (березень), у ПАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" (квітень), у ПАТ "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання" (жовтень), на ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" (листопад). За час дії Угоди про співпрацю проведено вивчення стану соціально-трудових відносин більш ніж на 32 підприємствах Миколаївщини.

З метою вдосконалення співпраці щодо надання консультаційної допомоги безпосередньо у первинних профспілкових організаціях області 6 лютого 2013 року на ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" відбулась зустріч фахівців Миколаївської обласної ради профспілок та відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області з профспілковим активом та працівниками підприємства

Присутнім були надані розгорнуті відповіді на запитання щодо трудового законодавства, оплати праці, пенсійного забезпечення, прав профспілкової організації як сторони соціального діалогу щодо укладання колективного договору. Представники Відділення звернули увагу профспілкового активу підприємства на те, що розбіжності щодо укладання колективного договору можуть бути підставою для виникнення колективних трудових спорів та навели приклади, коли завдяки своєчасним зверненням представників профспілкових комітетів до Відділення вдалось уникнути подальшого загострення стану соціально-трудових відносин на підприємствах Миколаївщини та ефективно попередити виникнення колективних трудових спорів саме під час укладання колективних договорів. Особливо цікавили працівників практичні питання, пов’язані з оформленням роботи за строковим договором, скороченням, можливістю преміювання та виплат допомоги на оздоровлення. Після закінчення зустрічі працівники підприємства мали можливість отримати індивідуальні консультації з трудового законодавства від фахівців облпрофради та Відділення.

У 2013 році продовжено практику проведення спільних робочих зустрічей у обпрофраді за участі Відділення з головами первинних профспілкових організацій потенційно конфліктогенних підприємств.

Так, 04 червня 2013 року відбулась робоча зустріч з головою профкому КП "Міжнародний аеропорт "Миколаїв", у зв’язку зі складною ситуацією на підприємстві (зростання заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасно не виплачувалась поточна заробітна плата, введено неповний режим роботи).

Голова профкому докладно розповів про соціально-економічну ситуацію на підприємстві, про проблеми, які турбують членів колективу, відповів на запитання. В ході обговорення шляхів покращення стану соціально-трудових відносин представники облпрофради та Відділення надали конкретні рекомендації щодо вирішення окремих питань в роботі профспілкової організації і запропонували в подальшому інформувати облпрофраду та Відділення про ситуацію на підприємстві для своєчасного реагування та надання, при необхідності, правової допомоги при вирішенні соціально-трудових питань.

Ще одним важливим напрямком співпраці Відділення та облпрофради є систематичний обмін інформацією про факти та причини загострення стану соціально-трудових відносин та можливість виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення страйків чи інших масових протестних дій. Відділенням раз на півріччя надається Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в Миколаївській області, Інформаційний бюлетень відділення НСПП. У свою чергу, облпрофрада інформує Відділення про наявність на підприємствах пов’язаних із колективно-договірними відносинами конфліктогенних чинників, які встановлюються в ході щорічного проведення профспілкового двомісячника з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах та укладання колективних договорів.

Завдяки інформуванню Відділення профспілковою стороною про акції соціального протесту, Відділенням було своєчасно надано роз’яснення та рекомендації щодо дотримання вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та упереджено подальше загострення ситуації:

         - 11.03.2013 року у ПрАТ "Миколаївський машинобудівний завод";

         - 16.07.2013 року на ДП "Суднобудівний завод імені 61 комунара".

В ході вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) активну роль в роботі примирних органів відіграє профспілкова сторона.

Упродовж 2013 року Відділення сприяло вирішенню 5 колективних трудових спорів: 2 – у виробництві іншого транспортного устаткування (у т.ч. будування та ремонт суден); 1 – у металургійному виробництві; 2 – у житлово-комунальному господарстві.

У вирішенні усіх зазначених спорів до складу органів, уповноважених представляти інтереси найманих працівників входили представники профспілкових організацій, а у вирішенні колективного трудового спору між найманими працівниками та комунальним підприємством "Очаківводоканал" вперше у Миколаївській області до складу органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, крім голови первинної профспілкової організації, була обрана також голова Миколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування та член обласного комітету профспілки, що надало можливість галузевій профспілковій організації, яка діє на рівні області допомагати захищати інтереси найманих працівників на рівні конкретного підприємства.

Вцілому, упродовж 2013 року в ході вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) за участі відділення та облпрофради, галузевих профспілкових організацій проведено 24 узгоджувальні зустрічі, 8 засідань примирних комісій та 4 засідання трудового арбітражу.

З моменту підписання Угоди про співпрацю в системі запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та їх вирішення проведено більше 126 узгоджувальних зустрічей за участю представників Відділення, профспілкових організацій та керівництва проблемних підприємств.

Загалом, усі колективні трудові спори, що мали місце в області за 15 років, були ініційовані профспілками, і майже всі – пов’язані з оплатою праці (45 вимог стосувались оплати праці). Водночас, в останні два роки на Миколаївщині реєструвались також спори з вимогами про підвищення розміру заробітної плати, приведення розміру заробітної плати у відповідність до положень колективних угод.

Найбільш активними у захисті прав найманих працівників через систему вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) були: Миколаївська обласна організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, Миколаївська обласна організація професійної спілки працівників суднобудування України, Миколаївська обласна організація профспілки працівників агропромислового комплексу України. Це підтверджується кількісними показниками, оскільки за 15 років на підприємствах суднобудування було зареєстровано 15 спорів (68,1%), житлово-комунального господарства 3 спори (13,7%), АПК 4 спори (18,1%).В ході вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) Відділення пропонує сторонам враховувати галузеву або професійну належність трудових арбітрів та незалеж

Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Block title

Відділення НСПП в Миколаївській області © 2019
Конструктор сайтов - uCoz