Меню сайта
Категорії розділу
Вхід

Репрезентативність

Миколаївську обласну організацію профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення визнано репрезентативною

 

Ю.Запорожченко, головний спеціаліст відділення НСПП в Миколаївській області

 

Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21 липня 2011 року № 73, у липні 2017 року до відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області (далі – Відділення) надійшли документи від Миколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення для підтвердження оцінки відповідності критеріям репрезентативності.

На основі проведеного аналізу структури Миколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення з’ясовано, що у складі Профспілки діє 52 первинні профспілкові організації.

За результатами вивчення поданих до Відділення матеріалів, було прийнято рішення визнати Миколаївську обласну організацію профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення такою, що підтвердила репрезентативність на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу.

12 жовтня 2017 року під час роботи Президії Миколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення в урочистій обстановці начальник Відділення Оксана Євченко вручила голові профспілки Світлані Начиновій Свідоцтво від 16 серпня 2017 року № 001-17-14-Т про визнання Миколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення такою, що підтвердила репрезентативність на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу.

 

 

Ще раз про репрезентативність

 

Запорожченко Юлія, головний спеціаліст відділення НСПП в Миколаївській області

 

Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог" для участі суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців у колективних переговорах важливим є критерій репрезентативності. Репрезентативність є здатністю профспілки або організації роботодавців брати участь у веденні переговорів і укладенні колективних договорів.Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" (далі– Закон) та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21.07.2011 № 73 (далі – Порядок) оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднань проводиться на національному та галузевому рівнях – Національною службою посередництва і примирення; на територіальному рівні - відповідними відділеннями Національної служби посередництва і примирення.

Відповідно до Порядку для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження суб’єкти сторони профспілок та сторони роботодавців подають безпосередньо або надсилають рекомендованим листом поштою до НСПП або відповідного відділення НСПП такі документи:

 • лист -заяву(за встановленою формою);
 • копіюсвідоцтва про легалізацію, виданого відповідним органом юстиції в області, містіКиєві, на відповідністьзаявленому статусу;
 • копію статуту (положення);
 • перелікреспубліканських, обласних, місцевихпрофспілок, організаційвсеукраїнськихпрофспілок, легалізованихвідповідними органами юстиціїіззазначенням: датиїхреєстрації і номера свідоцтва; юридичноїадреси та фактичного місцязнаходження; прізвища, ім’я, по батьковікерівника; засобівзв’язку (номерівтелефонів, електронних адрес); кількостічленівпрофспілки;
 • довідку про загальну чисельність членів профспілок, які входять до об’єднання.

На Миколаївщині вперше у 2011 році свідоцтва про визнання репрезентативності отримали наступні організації:

 • Миколаївська обласна організація роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини";
 • Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України;
 • Миколаївська обласна рада профспілок;
 • Миколаївська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я;
 • Миколаївська обласна профспілка працівників соціальної сфери;
 • Миколаївська обласна організація професійної спілки працівників суднобудування України;
 • Миколаївська обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України .

Підтвердження репрезентативності суб'єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється відповідно Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями один раз на п'ять років. Профспілки, їх організації та об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до Національної служби посередництва і примирення та відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.

У вересні 2016 року розпочалася процедура підтвердження репрезентативності і свідоцтва про підтвердження репрезентативності отримали 8 профспілкових організацій і 1 організація роботодавців, а саме:

 • Миколаївська обласна організація роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини";
 • Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України;
 • Миколаївська обласна рада профспілок;
 • Миколаївська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я;
 • Миколаївська обласна профспілка працівників соціальної сфери;
 • Миколаївська обласна організація професійної спілки працівників суднобудування України;
 • Миколаївська обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.

В поточному році підтвердила репрезентативність Миколаївська обласна організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення.

Зараз у Відділенні Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області знаходяться документи для підтвердження репрезентативності Миколаївської обласної профспілки працівників державних установ. На даний час працівники Відділення надають консультації та роз’яснення з приводу вищезазначеної процедури.

За графіком підтвердження репрезентативності у 2018 році процедуру підтвердження репрезентативності проходитимуть:

 • Миколаївська обласна об’єднана організація Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби (06.06.2018 р.);
 • Миколаївська обласна організація Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг (04.07.2018 р.);
 • Миколаївська обласна організація профспілки працівників текстильної та легкої промисловості (04.07.2018 р.);
 • Миколаївська обласна професійна спілка працівників Пенсійного фонду України; Миколаївський обласний комітет профспілки працівників культури (10.07.2018 р.).

У 2019 році репрезентативність підтверджуватимуть:

 • Миколаївська обласна організація профспілки працівників лісового господарства (06.05.2019 р.);
 • Миколаївська обласна організація профспілки працівників споживчої кооперації України (18.07.2019 р.);
 • Миколаївська обласна організація Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будматеріалів (17.09.2019 р.).

Таким чином, завдяки плідній співпраці між обласною радою професійних спілок та Відділеннямупродовж 2011-2017 років Відділення визнало репрезентативними 18обласних об’єднань профспілок і 1 організацію роботодавців.

Звертаємо увагу обласних організацій профспілок на те, що у разі виникнення запитань з приводу підтвердження репрезентативності, ви можете звернутися до відділення Національної служби посередництва і примиренняв Миколаївській області за отриманням консультації.

Нагадуємо, що процедура підтвердження репрезентативності триває 1 місяць, тому просимо заздалегідь готувати і подавати до Відділення документи для своєчасного отримання свідоцтва про підтвердження репрезентативності.

 

 

 

Реалізація Закону України "Про соціальний діалог" щодо оцінки репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців

 

Запорожченко Юлія, головний спеціаліст відділення НСПП в Миколаївській області

 

На сьогодні соціальний діалог є ключовим елементом соціального партнерства, досягнення узгоджених рішень сторонами діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Серед основних принципів, відповідно до яких здійснюється соціальний діалог, Законом України "Про соціальний діалог в Україні" від 23.12.2010 № 2862-VI визначено принцип репрезентативності і правомочності сторін та їх представників.

Репрезентативність є здатністю профспілки або організації роботодавців брати участь у веденні переговорів і укладенні колективних договорів. Ця сфера діяльності для профспілок і організацій роботодавців є важливою, адже саме в ній приймаються рішення про найважливіші справи і інтереси груп, репрезентованих ними. В результаті, будується престиж організацій, що беруть участь в переговорах, що є визначальним з точки зору їх позиції в середовищі, де вони діють.

У зв’язку із внесенням змін до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", а також відповідно до положень статей 6, 7 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" оцінка відповідності критеріям репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців здійснюється Національною службою посередництва і примирення, її відділеннями в областях.

На Миколаївщині ефективному проведенню оцінки і визнання відповідності критеріям репрезентативності сприяє співпраця між Миколаївською обласною радою професійних спілок (далі – облпрофрада) та відділенням НСПП в Миколаївській області (далі – Відділенням), яка здійснюється на підставі Угоди про співпрацю між Миколаївською обласною радою профспілок та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області.

Важливим напрямком спільної діяльності Відділення та облпрофради є роз’яснювальна робота щодо процедури визнання репрезентативними організацій найманих працівників та їх об'єднань. Ця робота розпочалась ще у червні 2011 року, коли сторонами вищевказаної Угоди було започатковано навчання профспілкового активу області з питань основних положень Закону України "Про соціальний діалог" та порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців. Завдяки консультаціям та роз’ясненням, що надавались працівниками Відділення, це сприяло мінімізації різноманітних ускладнень під час проходження профспілками процедури визнання репрезентативними.

Відтак, упродовж 2011-2016 років Відділення визнало репрезентативними 18 обласних об’єднань профспілок і 1 організація роботодавців. Найбільшу кількість свідоцтв про підтвердження репрезентативності отримали професійні спілки у 2011 році – 7 свідоцтв. Такі свідоцтва отримали наступні організації: Миколаївська обласна організація роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини", Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, Миколаївська обласна рада профспілок, Миколаївська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я, Миколаївська обласна профспілка працівників соціальної сфери, Миколаївська обласна організація професійної спілки працівників суднобудування України, Миколаївська обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України

У 2012 році свідоцтва про визнання репрезентативності отримали: Миколаївська обласна організація профспілки працівників агропромислового комплексу України, Миколаївська обласна організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, Миколаївський обласний комітет профспілки працівників державних установ

Упродовж 2013 року такими, що відповідають критеріям репрезентативності визнано 3 профспілкові організації. У серпні - вересні 2013 року консультації та правова допомога надавались Миколаївській обласній організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства, Миколаївській обласній організації профспілки працівників лісового господарства, Миколаївській обласній організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, Миколаївській обласній організації працівників культури та Миколаївській обласній організації працівників споживчої кооперації України.

У 2014 році такими, що відповідають критеріям репрезентативності визнано 3 профспілкові організації: Миколаївську обласну організацію профспілки працівників лісового господарства, Миколаївську обласну організацію профспілки працівників споживчої кооперації України, Миколаївську обласну організацію Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будматеріалів.

У вересні 2016 року розпочалася процедура підтвердження репрезентативності. Адже законодавчо передбачено, що підтвердження репрезентативності здійснюється один раз на п'ять років. Тому роз’яснювальна робота з профспілками щодо підтвердження репрезентативності була активізована, завдяки чому комісія Відділення підтвердила репрезентативність наступним профспілковим організаціям та роботодавцям: Миколаївській обласній організації роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини", Миколаївській обласній організації профспілки працівників освіти і науки України, Миколаївській обласній раді профспілок, Миколаївській обласній організації профспілки працівників охорони здоров’я, Миколаївській обласній профспілці працівників соціальної сфери, Миколаївській обласній організації професійної спілки працівників суднобудування України, Миколаївській обласній організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України

Нині до Відділення надійшли документи, що необхідні для підтвердження репрезентативності від Миколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення. У вересні 2017 року процедуру підтвердження репрезентативності проходитиме Миколаївський обласний комітет профспілки працівників державних установ. На даний час працівники Відділення надають консультації та роз’яснення з приводу вищезазначеної процедури.

Варто зазначити, що завдяки плідній співпраці між обласною радою професійних спілок та Відділенням, проводиться ґрунтовна попередня підготовка документів, які необхідні для визнання і підтвердження репрезентативності. Саме тому, не було ще жодного випадку, коли профспілкові організації, які мають свідоцтва про визнання репрезентативності не отримали б свідоцтва про підтвердження репрезентативності.

Пошук
Календар
«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Block title

Відділення НСПП в Миколаївській області © 2018
Конструктор сайтов - uCoz